Lựa chọn box sạc phù hợp 1. Có nhiều loại box sạc, làm thế nào biết box sạc nào phù hợp với thiết bị của bạn? Bạn có nhiều tiêu chí chọn box sạc, từ giá thành, chất lượng tới dung lượng. Chung lại thì mỗi khi chọn box sạc hoặc pin sạc, bạn đều cần quan tâm tới các yếu tố sau a) Dung lượng Nếu pin điện thoại của bạn là 1500mAh và là nó đang cạn kiệt hoàn toàn. Một pin sạc dự phòng dung lượng 2200mAh có thể sạc điện thoại của bạn 1 lần. Nếu pin điện thoại của bạn là 3000mAh đang cạn kiệt hoàn toàn, một pin dự phòng dung lượng 2200mAh sẽ không thể sạc điện thoại của bạn để đầy một lần vì dung lượng pin điện thoại cao hơn pin dự phòng. Vì vậy, hãy chọn pin sạc dự phòng có dung lượng cao hơn dung lương pin điện thoại. b) Số lượng cổng đầu ra 1 đầu ra để sạc 1 thiết bị, 2 đầu ra để sạc 2 thiết bị cùng lúc. c) đặc điểm kỹ thuật đầu ra Đầu ra 1A-1.5A là phù hợp với hầu hết các điện thoại thông minh, đầu […]