Ghép bộ pin nối tiếp hoặc song song

Ta có thể thu được điện áp hoặc dung lượng mong muốn bằng cách ghép nhiều pin lại theo dạng nối tiếp hoặc song song. Lắp nối tiếp: để tăng điện áp của bộ Lắp song song: để tăng dung lượng (Ah), và dòng ra Một vài bộ có thể kết hợp cả nối tiếp và song song. Ví dụ bộ pin laptop thuông thường ghép 3 hoặc 4 bộ pin nối tiếp để thu được điện áp 11.1V hoặc 14.8V (tính theo điện áp danh nghĩa của pin là 3.7V). Mỗi bộ lại gồm 2 cell pin mắc song song để tăng dung lượng từ 2400mAh tới 4800mAh. Thiết lập kiểu này được gọi là 3S2P(3 bộ nối tiếp, mỗi bộ gồm 2 pin song song) hoặc 4S2P (4 bộ nối tiếp, mỗi bộ gồm 2 pin song song). Hầu hết các loại pin đều cho phép chúng ta mắc nối tiếp hoặc song song. Tuy nhiên, điều quan trọng khi ghép bộ là phải dùng pin cùng loại, cùng điện áp và dung lượng. Không bao giờ được ghép pin khác loại và kích thước. Các cell yếu hơn sẽ dẫn đến việc mất cân bằng. Điều này đặc biệt […]