Phân loại chất lượng pin 18650 cũ dùng đồng hồ Vol và tải 5 Ohm

Pin 18650 có thể được tái sử dụng từ các pin laptop, xe đạp điện, máy khoan, pin dự phòng,… tuy nhiên là pin cũ nên chất lượng của các pin này cũng rất đa dạng. Bạn không thể nhìn vào độ mới, cũ của vỏ pin mà kết luận chất lượng của pin được! Nếu có các thiết bị test sạc/xả và đo nội trở như iMax B6 Mini hoặc imax B6 AC V2 thì việc đánh giá, phân loại pin thật là đơn giản. Với người dùng thông thường, việc đầu tư 1 thiết bị đo chỉ để test vài cell pin thì thật không kinh tế chút nào. Chỉ cần có một đồng hồ đo Vol, thì bạn có thể đánh giá chất lượng pin một cách tương đối bằng cách đo mức độ tụt áp khi gắn tải của pin. Các pin cũ, nội trở cao thì mức độ tụt áp sẽ lớn hơn. Chú ý: Bạn nên sử dụng đồng hồ hiện số thay vì đồng hồ cơ dùng kim, vì đồng hồ cơ khó đọc kết quả, độ chính xác không cao. Cách đo bạn tham khảo trong video sau ============================ Xem thêm tại […]