20161002_231940

Điện trở của dây cáp và điện trở tiếp xúc đều ảnh hưởng tới thời gian sạc điện thoại. Bạn cắm sạc qua càng nhiều đầu chuyển hoặc dây nối dài thì sạc càng chậm.

Trong video này chúng ta sẽ so sánh điện trở dây cáp của một số cáp lightning của Apple, Pisen và Aukey dựa trên mức độ tụt áp tại hai đầu của cáp khi có tải.

Cáp nào có tụt áp lớn là cáp càng tồi!

Nếu chỉ sạc cho iPhone thì bạn quan tâm tới tụt áp ở mức dòng 1A, còn iPad thì bạn cần quan tâm tụt áp ở mức dòng 2A.

Nhìn chung các cáp này đều đáp ứng tốt cho iPhone, tuy nhiên cho iPad thì bạn nên dùng cáp Pisen hoặc Aukey hoặc cáp đi kèm iPad. Không nên dùng cáp iPhone cho iPad vì sạc sẽ chậm.

 

Trả lời