Để đánh giá chất lượng của pin trước khi dùng ta phải

  • đo nội trở của pin, và
  • dung lượng.

Nội trở của pin Lithium thường rất nhỏ, cỡ mili Ohm, do đó các phép đo phải qua tiếp xúc nhiều lần dễ dẫn tới sai số. Vì vậy để đo chính xác ta cần thiết bị đo chuyên dụng, và đầu đo thích hợp nhằm hạn chế tối thiểu điện trở tiếp xúc.

Với dung lượng pin, cũng vậy! Việc đô dung lương pin thẳng từ pin qua tải sẽ tốt hơn việc dùng qua box sạc + thiết bị đo dung lượng cổng USB. Nguyên nhân là khi dùng qua box sạc, năng lượng của pin phải chuyển đổi nhiều lần dẫn đến hao tổn.

  • Đầu tiên là mạch sạc phải boost điện áp của pin từ 3-4.2V lên 5V.
  • Các mạch sạc của box thường có điện áp cắt sạc trong dải từ 3V – 3.2V. Cắt pin sớm thì pin sẽ bền hơn, tuổi thọ cao hơn, tuy nhiên lại không tận dụng được hết dung lượng của pin (thường các pin có thể xả thấp tới 2.7V).
  • Đế gắn pin của box sạc có thể tiếp xúc kém, làm điện trở tiếp xúc cao, ảnh hưởng tới điện áp cắt sạc.

Nếu không có thiết bị đo nào khác, đo dung lượng của pin dùng box sạc chỉ có thể cho ta 1 ước lượng tương đối với độ chính xác khoảng 80% về dung lượng thực của pin.

 

============================
Xem thêm tại testsacdienthoai.com

Bạn sẽ tìm được một số sản phẩm liên quan đến pin và box sạc nếu ghé qua shopee.vn/boxsacduphong hoặc shopee.vn/chiroshop
=======================

Kênh youtube tại https://www.youtube.com/channel/UCOLPfZDABGPQELqWT_5xKig

Trả lời