Có nhiều loại pin sạc dự phòng giá chỉ hơn 100K trên thị trường?
Chất lượng của những pin sạc dự phòng này ra sao? Có gì bên trong nó mà giá rẻ vậy?

 

Thiết bị test pin sạc dự phòng
Xem chi tiết tại http://goo.gl/bvjvgw

Thiết bị test sạc, đo dòng, check dung lượng pin, kiểm tra chất lượng cáp sạc chuyên nghiệp

Thắc mắc và đặt câu hỏi tại
https://www.facebook.com/TestSacDienThoai/

Bán hàng qua Shopee tại https://shopee.vn/chiroshop

Trả lời