Đo dòng điện, điện áp, dung lượng, thời gian, nhiệt độ khi sạc
Kiểm tra chất lượng dây/cáp sạc
Hẹn giờ tắt sạc
Hỗ trợ QC 2.0/3.0
U/I : 3.0~30V/0-5.1A
Dung lượng : 0~99999mAh
Cách dùng:
  • nhấn 1 lần phím key: chuyển giữa các màn hình
  • Nhấn và giữ phím key : Xóa bộ đếm dung lượng, năng lượng, thời gian
  • Ở màn hình chính, nhấn nhanh phím key 6 lần liên tiếp: Chuyển ngôn ngữ ENG <–> CHINESE
  • Ở màn hình chính, nhấn nhanh phím key 5 lần liên tiếp: Chuyển chế độ hẹn giờ
    • AO: Auto Off: tự cắt dòng ở đầu ra khi dòng ở xấp xỉ 0A trong thời gian dài
    • 1h-24h: Hẹn giờ tắt đếm ngược
    • Off: Không dùng chế độ hẹn giờ
20160823_211221 20160823_211226 20160823_211234

Trả lời