Trên thị trường hiện có nhiều hãng cung cấp củ sạc/pin dự phòng hỗ trợ sạc nhanh theo chuẩn Qualcomm Quick Charge 2.0/3.0. Tuy nhiên rất khó để kiểm tra, so sánh được chất lượng các loại sạc này. Bạn muốn test xem liệu điện thoại của bạn có sạc thực sự nhanh, hay lại lãng phí tiền cho một chức năng không sử dụng được.

Bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra chất lượng của củ sạc/ pin dự phòng hỗ trợ QC 2.0/3.0, cũng như so sánh sự khác biệt giữa hai chuẩn QC 2.0 và 3.0.

Các thiết bị bạn cần có là

  • 1 Thiết bị đo dòng hỗ trợ QC 2.0/3.0
  • 1 Tải công suất hỗ trợ 2.0/3.0
  • 1 Quick Charge 2.0/3.0 Trigger
  • Và 1 Switching Board để chuyển đổi các loại chuẩn giắc cắm điện thoại iphone/android nếu cần test dây

 

[IMG]
Switching Board[IMG]Thiết bị đo dòng hỗ trợ QC 2.0/3.0

[IMG]
QC 2.0/3.0 Trigger

[IMG]
Tải công suất thay đổi hỗ trợ QC 2.0/3.0

Quá trình test như trong video

Test QC 3.0

Test QC 2.0

Xem chi tiết tại http://goo.gl/bvjvgw

Trả lời