Các pin 18650 hoặc li-Po này làm việc ở điện áp 3V – 4.2V. Nhưng dung lượng pin Li-ion 18650 hoặc Li-po được tính ở mức điện áp định danh 3.7v (một số pin là ở 3.6V)

Mạch sạc của pin dự phòng, làm nhiệm vụ boost điện áp của pin 3-4.2V lên điện áp ra 5V – 5.3V và giữ ổn định ở điện áp đó. Mạc dù 1 số pin có thể xả xuống điện áp dưới 3V nhưng các mạch sạc chỉ cho xả xuống tối thấp nhấp 3V để bảo vệ pin.

Hiệu suất mạch sạc thường từ 80-90% tùy chất lượng mạch, thường là chỉ 85%. Hiệu suất thấp là vì mạch sạc cũng tiêu thụ năng lượng cho chip chuyển đổi và hao tổn do sinh nhiệt trên transitor của mạch.

Khi đo dung lượng qua thiết bị đo, thì điện áp khi đo là ở 5V (hoặc 9-12V ). Một số thiết bị đo có luôn bộ đếm năng lượng theo Wh

Nhiệm vụ của mạch sạc là chuyển năng lượng đầu vào thành năng lượng đầu ra (có thêm hao tổn)

<Năng lượng vào> = <Năng lượng ra> + <hao tổn>

Hao tổn do sinh nhiệt, do các thiết bị trên mạch sạc hoạt động,….

VD. Pin dung lượng 8000mAh ở 3.7V cho năng lượng 8000mAh x 3.7V = 29.6Wh
Thiết bị đo được dung lượng 5000mAh ở 5V, năng lượng ở đầu ra là 5000mAh x 5V = 25Wh

  • Hao tổn = 29.6-25 = 4.6Wh
  • Lượng hao tổn = 4.6 / 29.6 = 15%
  • Hiệu suất mạch sạc = 25/29.6 = 85%

Vậy nếu trên thiết bị của bạn đo được cap mAh ở 5V, thì dung lượng pin bạn tính được sẽ là

(cap * 5 / 3.7) / 0.85

Trả lời