Cách kiểm tra chất lượng của pin sạc dự phòng

+ kiểm tra dòng và điện áp khi chưa có tải và khi gắn tải
+ Kiểm tra dòng và điện áp ra tối đa
+ Kiểm tra dung lượng thực sự của pin (theo xả hoặc nạp)

Bộ công cụ gồm

+ Thiết bị đo có hỗ trợ đo dung lượng

+ Tải giả lập với công suất điều chỉnh được

Xem chi tiết tại http://goo.gl/bvjvgw

Thiết bị test sạc, đo dòng, check dung lượng pin, kiểm tra chất lượng cáp sạc chuyên nghiệp

Thắc mắc và đặt câu hỏi tại
https://www.facebook.com/TestSacDienThoai/

Trả lời