Một số chuẩn kết nối thông dụng trên máy tính

1. Printer, LPT port (Centronics) Cổng máy in Thời điểm bắt đầu của máy tính cá nhân, IBM thường dùng cổng kết nối với máy in gồm 36 chân. Trong đó 1 nửa là các chân nối đất, và nửa còn lại là để truyền dữ liệu và tín hiệu. Các kết nối này truyền dữ liệu một chiều từ máy tính tới máy in. Kiểu kết nối này có kích thước lớn, nên nó bị thay thế bằng cổng kết nối gồm 25 chân, với ít chân nối đất hơn. Thời kỳ đầu của máy tính, việc truyền dữ liệu chủ yếu là giữa máy tính và máy in theo một chiều và khá là chậm. Các tehes hệ sau các chân truyền dữ liệu có thể truyền và nhận dữ liệu theo cả hai chiều, và được sử dụng làm các cổng truyền dữ liệu cho ổ đĩa ngoài. Các chân dữ liêu sử dựng nguồn năng lượng khá thấp <1mA. 2. Cổng nối tiếp – Serial, COM port (RS232) Một trong các cổng giao tiếp chậm nhất là RS232. Giao diện của nó khá đơn giản, trên PC nó chỉ gồm 9 chân kết nối. Một cổng dữ liệu […]