Một số chuẩn đầu của pin Li-ion 18650

Pin Li-ion có nhiều kích thước khác nhau và có nhiều hình dáng đầu dương khác nhau. Các đầu cực dương này thường dùng để xác định phạm vi sử dụng của các pin này. Có hai dạng chuẩn là đầu nhô lên (button top) và đầu phẳng (flat top). Hai hình phía trên là các pin có đầu nhô lên Hai hình phía dưới là pin đầu bằng. Pin thứ nhất đầu bằng hơi nhô lên một chút, còn pin thứu hai thì đầu này lại lõm vào Pin thứ 2, đầu cực dương thụt dưới, không tiếp xúc với thước Đối với các loại đèn pin và box sạc thì thường nó chỉ dùng với một số loại đầu. VD với 3 chuẩn đầu gắn pin của đèn pin dưới thì loại thứ nhất có thể dùng với cả đầu lồi và đầu bằng Loại thứ 2 chỉ lắp được với đầu bằng Loại thứ 3 lại chỉ lắp được pin với đầu lồi   Với một số đèn pin, đầu lắp pin còn giới hạn kích thước của mũ pin Đối với box sạc thì chỉ dùng pin đầu bằng Khi ghép các pin song song, đầu cực cũng ảnh hưởng […]